Samarbetsamtal

Kommunen har en laglig skyldighet att erbjuda samarbetssamtal till föräldrar som önskar hjälp med att lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge angående gemensamma barn. Samarbetssamtal kan ske genom att föräldrar själva tar kontakt med socialtjänstens familjerätt. Samarbetssamtalen är frivilliga så förutsättningen för sådana samtal är att ni som föräldrar är överens om att komma till gemensamma samtal. Samarbetssamtal kan även ske genom att domstolen ger socialnämnden i uppdrag att anordna samarbetssamtal.

Målsättningen med samarbetssamtal är att föräldrarna själva skall komma fram till samförståndslösningar som tar hänsyn till barnets behov och eventuella önskemål. Om föräldrar kan enas skapar det som regel en mer hållbar lösning och för det mesta är den gemensamma överenskommelsen det bästa för barnet.

Samtalen leds av familjerättssekreterare. Samtalsledarens uppgift är att leda samtalen så att de blir strukturerade och har fokus på barnet, bidra med kunskap om barns behov och reaktioner i samband med separationer mellan föräldrarna samt informera om gällande lagregler. Samtalsledaren har ingen beslutanderätt i den eventuella överenskommelsens utformning. Vidare är samtalsledaren opartisk i förhållande till föräldrarna. Samtalen är kostnadsfria och sker under sekretess. Innehållet i samtalen dokumenteras ej.

Samarbetssamtalen kan avslutas med att föräldrarna gör skriftliga överenskommelser eller skriver juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge. Ett sådant avtal har efter socialnämndens godkännande samma giltighet som ett beslut i domstol. Såvida föräldrarna inte kan enas i samarbetssamtal finns möjligheten att få frågorna avgjorda av domstol

Sidan uppdaterades senast: 2020-02-06