Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att bygga om och anpassa ditt hem. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du kan söka bidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner. Det gäller oavsett om du äger din bostad eller bor i en hyresrätt/bostadsrätt. Du kan inte få bidrag till bostadsanpassning om du har en tillfällig sjukdom.

Exempel på åtgärder du kan söka bidrag för:

  • anpassa trösklar
  • bygga ramper
  • anpassa duschplats
  • montera automatiska dörröppnare
  • installera spisvakt
  • installera hiss

Så här ansöker du om bostadsanpassningsbidrag:


Innan du ansöker

Ta reda på vad du kan söka bidrag för och vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din ansökan. Vilka handlingar som behövs beror på bostadens ägarföhållande. Om du inte äger din bostad själv behöver du oftast ett medgivande från fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare.

Du behöver också ett intyg från sakkunnig så som arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller läkare som styrker din funktionsnedsättning samt vilka svårigheter den för med sig i din bostad.

Ansökan

Ansökningsblanketten hittar du på kommunens hemsida. Du kan också be om en ansökan från kontaktcenter, arbetsterapeut eller handläggare. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i ansökningsblanketten. Tillsammans med ansökningsblanketten finns instruktioner som hjälper dig att fylla i blanketten.

Beställning av arbetet

Om du vill att kommunen ska bistå dig vid upphandling och vid genomförandet av åtgärder ska du även fylla i en fullmakt där du ger Gislaveds kommun i uppdrag att upphandla åtgärd samt betala fakturor för åtgärden.

Om du själv vill beställa arbetet behöver du skicka in en offert eller kostnadsberäkning som du bifogar med din ansökan. Det är viktigt att företaget är registrerat för moms och F-skatt. Det måste framgå i offerten vilka åtgärder det gäller och vad dessa kostar. Du kan få bidrag för standardmaterial och den lösning som enklast tillgodoser behovet. Du kan välja dyrare material eller utförande men då täcker inte bidraget hela kostnaden och du får själv stå för mellanskillnaden. ROT-avdrag kan inte kombineras med bostadsanpassningsbidrag för delen som bidraget omfattar. Om du beviljas bidrag ansvarar du själv för beställningen. Beviljat bidrag betalas ut till dig som sökande efter att anpassningen eller reparationen är utförd. Du ansvarar själv för betalning till entreprenören.

Utredning och beslut

Kommunens handläggare kontaktar dig när de tagit emot din ansökan. De talar om ifall du behöver komplettera din ansökan eller om det behövs ett hembesök.

Hur lång tid tar det?

Om det gäller en enklare åtgärd kommer beslut ske ganska snabbt. Om det gäller större åtgärder kan det ta längre tid.

Om du byter bostad

Vid byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Om en anpassning behöver repareras

Du kan få bidrag för reparation av kvalificerad  teknisk utrustning som exempelvis hiss eller dörröppnare.

Vid frågor om bostadsanpassningsbidrag kan du kontakta Kommunens kontaktcenter.

Sidan uppdaterades senast: