Avlastning i hemmet (LSS)

Ett funktionshinder kan medföra att du behöver hjälp och stöd från andra i din vardag. Du som har en funktionsnedsättning och får hjälp och stöd av förälder, partner eller någon som på annat sätt är anhörig kan beviljas avlösarservice.

En avlösare bistår dig med stöd och hjälp så att din anhörige avlastas i omsorgsarbetet och får möjlighet att vila eller uträtta sysslor utanför hemmet. Föräldrar till ett barn med funktionshinder kan också behöva avlösas för möjligheten att ägna mer tid åt barnets syskon. Insatsen är inte till för att din anhörige ska kunna arbeta eller studera, för det behovet finns det andra stöd.

Avlösarservice utgår från hemmet men kan också ske i närområdet, exempelvis genom att man besöker en badplats eller går på en promenad. I insatsen ingår även omvårdnad, såsom hjälp vid till exempel toalettbesök, under tiden då den anhörige blir avlöst.

Du som inte har rätt till avlösarservice enligt LSS kan beviljas avlösarservice enligt socialtjänstlagen (SoL) om behovet inte kan tillgodoses på annat vis.

Insatsen beviljas för ett visst antal timmar per vecka, månad eller år, och kan ges både regelbundet och för situationer som inte kan förutses. Avlösarservice enligt LSS är utan kostnad för den enskilde. Avlösarservice enligt SoL är gratis de 10 första timmarna varje månad.

Sidan uppdaterades senast: