Ledsagning (LSS)

En ledsagare kan underlätta för dig som till följd av funktionshinder har svårt att ta dig fram i samhället. Med ledsagarservice får du en personligt utformad service som syftar till att bryta din isolering genom att hjälpa dig att ta dig från punkt A till punkt B för att exempelvis besöka vänner eller delta i fritidsaktiviteter.

Ledsagning kan även beviljas enligt SoL, exempelvis om du behöver hjälp
att ta dig till vårdinrättningar.

Sidan uppdaterades senast: