Hindersprövning

De par som önskar ingå äktenskap ansöker gemensamt om hindersprövning  (blankett RSV 7880) hos:

Skatteverkets inläsningscentral
FE 2002
205 76 Malmö

Du kan även kontakta skatteverkets servicekontor där du är mantalskriven. För Gislaveds kommun, gäller servicekontoret på Köpmangatan 8 i Gislaved. Det håller öppet måndag till fredag 10.00-16.00.

När du har behov av att styrka din identitet (om du exempelvis är utländsk medborgare) kan de på skatteverkets servicekontor hjälpa dig med denna tjänst. Normalt handlar det om att du som inte är mantalskriven i Sverige måste styrka din identitet med pass eller annan giltig ID-handling. I vissa fall måste du även lämna "Personbevis" för att styrka ditt civilstånd (att du alltså inte är gift eller har ett partnerskapsförhållande i annat land).

Prövningen är kostnadsfri

En hinderprövning kostar ingenting. Det finns idag företag som erbjuder hinderprövning för en kostnad, använd er inte av dem. Ta istället direkt kontakt med Skatteverket.

Efternamn

Anmälan om efternamn (blankett RSV 7502) kan lämnas in samtidigt med ansökan om hindersprövning enligt ovan eller senare till vigselförrättare. Dock senast i samband med vigselceremonin.

Intyg

Om hinder mot vigsel saknas och allt är grönt, utfärdas dels ett intyg för vigsel och ett intyg för hindersprövningen. Observera att dessa två endast är giltiga i fyra månader.

Att tänka på

Du ska överlämna bägge intygen till vigselförrättaren i god tid före vigseln, för vidare handläggning och planering inför ceremonin.

Sidan uppdaterades senast: