Hjälpmedel, rehabilitering och bostadsanpassning

Gislaveds kommun erbjuder råd, stöd och hjälp för att alla medborgare ska kunna klara av vardagen i hemmet på ett så självständigt sätt som möjligt.

Lika bra habilitering, bara nytt ansvar

Regionen ansvarar för specialistinsatser från Habiliteringscentrum och kommunen för habilitering i vardagen. Det spelar ingen roll vilken boendeform eller ålder du som medborgare har, ditt behov ska styra.

Det övergripande syftet med ansvarsfördelningen är att du ska få bästa möjliga stöd. Stödet styrs av gällande lagstiftning, men också av de resurser som kommunerna och Habiliteringscentrum förfogar över i vårt län.

Kontaktinformation Rehabenheten

  • Om du behöver komma i kontakt med en arbetsterapeut eller fysioterapeut som arbetar på rehabenheten, ta kontakt via kontaktcenter som tar emot ditt ärende. Kontaktuppgifter hittar du i den grå kontaktrutan här på sidan.

Sidan uppdaterades senast: