Hemsjukvård

Gislaveds kommun erbjuder hemsjukvård till dig som inte själv eller med hjälp av andra kan ta dig till din vårdcentral och som har ett varaktigt behov av hälso-och sjukvårdshjälp i hemmet, under 3-4 veckor eller mer.

Ditt behov av hemsjukvård grundas på en medicinsk bedömning.Om du har behov av hemsjukvård ska du kontakta din vårdcentral för bedömning. Om det finns ett underlag för hemsjukvård lämnas ärendet vidare till hemsjukvården i kommunen, som i sin tur tar ställning till om hemsjukvård är relevant i ditt fall.

  • Kontakt med och besök hos läkare sker genom kontakt med din vårdcentral, i första hand ombesörjs det av dig själv eller dina anhöriga.
  • Hemsjukvård kan innefatta hälso- och sjukvårdsinsatser från distrikts- och sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut och/eller arbetsterapeut.
  • Du är inskriven i hemsjukvården så länge du har ett varaktigt behov. När ditt behov av hemsjukvård upphör skrivs du ut.
  • Om du behöver söka sjukvård på nytt, kontaktar du din vårdcentral eller sjukhuset.
  • Hemsjukvård bedriver inte akutsjukvård.
  • Om du är i akut behov av akut vård ring SOS Alarm: 112.

Kostnad

Enstaka besök kan utföras av kommunens sjuksköterskor. Dessa besök görs enbart då det finns en ordination från din vårdcentral om att du kan behöva en insats på jourtid. Enstaka besök medför en kostnad enligt fastställd avgift.

Vid inskrivning i hemsjukvård tas en fast månadskostnad ut enligt fastställd avgift.

Insatser som kan generera hemsjukvård

Det du behöver hjälp med skall vara en insats enligt Hälso- och sjukvårdslagen.
Exempel på insatser som kan beviljas är: sårvård, läkemedelshantering, kompressionsbehandling, palliativ vård etc.

  • Enbart dosettdelning är inte en insats som beviljar hemsjukvård. Du vänder dig i första hand till din vårdcentral för att få dina läkemedel dosdelade via apoteket. Behöver du hjälp med att ta dina läkemedel skall vårdcentralen skicka ett underlag till hemsjukvården. För att säkerställa läkemedelshantering i hemsjukvård krävs ett medicinskåp, möjlighet att låna ett skåp av hemsjukvården finns.
  • Du som är inskriven i hemsjukvården har rätt att få hjälp med beställning av inkontinenshjälpmedel via kommunen. Sköterskan i hemsjukvården hjälper dig att prova ut rätt skydd och ansvarar för förskrivning. Varorna levereras sedan hem till dig. Är du inte inskriven i hemsjukvården eller endast har enstaka besök från kommunen ansvarar vårdcentralen för dina inkontinenshjälpmedel.

Hjälpmedel

Kommunens arbets- och fysioterapeuter erbjuder dig råd och hjälp med hjälpmedel och träning för att du ska kunna klara en så självständig vardag som möjligt. Om du är i behov av hjälpmedel och/eller träning i hemmet kontakta Rehabenheten.

Sidan uppdaterades senast: