rehabilitering

Rehabenheten i Gislaveds kommun består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster, rehabassistent och hjälpmedels- och servicetekniker. Vi arbetar med rehabiliterande insatser för personer bosatta i kommunens särskilda boenden och till personer i ordinärt boende som har behov av rehabiliterande insatser i hemmet. Vi ger även stöd och handledning till personal, vårdtagare och anhöriga

Rehabenheten ansvarar för förskrivning av individuella hjälpmedel till personer i särskilt och ordinärt boende. En avgift tillkommer vid besök från oss.

  • Om du behöver komma i kontakt med en arbetsterapeut eller fysioterapeut som arbetar på rehabenheten, ta kontakt via kontaktcenter som tar emot ditt ärende. Kontaktuppgifter hittar du i den grå kontaktrutan här på sidan.

Arbetsterapi

Arbetsterapi innebär bedömning och utredning av individens förmåga i det dagliga livet. Exempel på hjälp och stöd är träning, utprovning av hjälpmedel, miljöanpassningar i hemmet och utfärdande av intyg för bostadsanpassning.

Arbetsterapeuten bedömer förmågan att klara dagliga aktiviteter som exempelvis att äta, klä sig och förflyttningar. I uppgiften ingår att tillgodose behovet av hjälpmedel för att kompensera en förlorad funktionsförmåga i dagliga aktiviteter.

Sjukgymnastik

Sjukgymnastik innebär förebyggande arbete och att återvinna eller kompensera förlorade funktioner, samt utprovning av hjälpmedel.

Sjukgymnasten bedömer funktions- och rörelseförmåga och utför behandling samt tillgodoser behovet av hjälpmedel för att träna upp eller bibehålla funktionsförmågan efter skada och/eller sjukdom. Bedömningen av individens funktionsförmåga följs av åtgärder i form av bland annat träningsprogram och handledning till vårdtagare, personal och anhöriga.

Sidan uppdaterades senast: