Foto: symbolbilder.se

Sjuksköterskeenheten

Från årsskiftet 2012/2013 har länets kommuner tagit över ansvaret för hemsjukvården från Landstinget i Jönköpings län. Detta innebär att kommunerna ansvarar för hemsjukvården för alla personer oavsett ålder och att patienterna kan få hemsjukvård hela dygnet. All planerad hälso- och sjukvård, för de personer som är inskrivna i hemsjukvården, ska ske i hemmet.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård erbjuds till personer som på grund av sjukdom och/eller funktionsnedsättning inte på egen hand eller med stöd kan uppsöka vårdcentral utan stora påfrestningar eller olägenheter. Även oplanerad hälso- och sjukvård kan ges i hemmet hos patienten/brukaren.

I och med övergången av ansvaret för hemsjukvården, kan kommunerna erbjuda en sammanhållen vård, omsorg och rehabilitering genom teamarbete. Läkarbesök ingår dock inte i hemsjukvården, utan kontakt med och besök hos läkare kommer även i fortsättningen att ske genom vårdcentralen.

Sidan uppdaterades senast: 2019-08-07