KVALITETSREDOVISNING, socialförvaltningen

Socialförvaltningens verksamheter använder sig av olika typer av nyckeltal för att kunna följa utvecklingen i verksamheterna. Nyckeltalen analyseras och utvärderas för att kunna hitta utvecklingsmöjligheter. Genom att mäta och följa upp verksamheten över tid får politiker och tjänstemän bättre förutsättningar för att kunna fatta bra beslut.

De nyckeltal som presenteras för socialnämnden månadsvis presenteras i verksamhetsuppföljningen nedan. Varje år görs också en större granskning av verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet denna granskning presenteras i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen nedan. Kvalitets och patientsäkerhetsberättelsen tas fram under första året på kvartalet, där en granskning av hela föregående år innefattas.

På grund av att vi har bytt verksamhetssystem i förvaltningen så kan vi just nu inte få ut all verksamhetsstatistik per månad så att vi kan presentera ett fullständigt resultat här. Så fort detta är löst kommer alla siffror uppdateras och kompletteras i efterhand.

Sidan uppdaterades senast: