Snäckan öppenvårdsmottagning

Snäckan öppenvårdsmottagning erbjuder råd,stöd och behandling för dig över 18 år i frågor om alkohol, droger och spel.

Vi finns för dig som…

 • är orolig för hur alkohol, droger eller spel påverkar dig.
 • är orolig att du dricker, intar droger eller spelar för mycket eller mer än du vill.
 • har svårt att sluta med alkohol, droger eller spel fast du vill.
 • har börjat märka negativa konsekvenser kopplade till din användning av alkohol, droger eller spel.
 • känner att du mår dåligt och använder alkohol, droger eller spelande för att döva dina känslor.
 • är anhörig till någon som har ett risk- eller missbruk av alkohol, droger eller spel.
 • blivit stoppad i trafiken påverkad av alkohol eller droger och fått erbjudande om hjälp via SMADIT (samhället mot alkohol och droger i trafiken).

Mottagningen...

 • erbjuder råd, stöd och behandling till kommuninvånare som känner att de har en problematik med alkohol, droger eller spel.
 • erbjuder råd och stöd till dig som är anhörig till någon med problematik med alkohol, droger eller spel.
 • erbjuder anhöriggrupper.
 • vänder sig till kommuninvånare över 18 år.
 • erbjuder samtal och behandling anonymt med upp till 5-6 samtal.
 • erbjuder samtal och behandling enligt beslutade insatser.
 • erbjuder flera olika behandlingsprogram

Sidan uppdaterades senast: