Smålandsbilder

Brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande arbetet i Gislaveds kommun handlar om att vidta åtgärder som minskar antalet tillfällen till brott, öka riskerna för förbrytaren att bli upptäckt samt arbete med barn och ungdomar för att förhindra att dessa kommer in på en brottslig bana. Förutsättningen för ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete är en långsiktig samverkan mellan kommunen, andra myndigheter, organisationer och enskilda. Exempel på sådant arbete i vår kommun är föreningsvandring, grannsamverkan och ungdomsprojektet.

Sidan uppdaterades senast: