Foto: Smålandsbilder

Elda utomhus

Elden har i alla tider fascinerat människan. En sprakande lägereld ger extra krydda åt friluftslivet. Men den kan också sprida stor förödelse om man handskas med den på fel sätt. Den svenska allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden.

Brandrisk

Under en stor del av året, vår till höst, är risken för en skogsbrand eller en gräsbrand stor om det är torrt i naturen. Följ räddningstjänstens rekommendationer och håll dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud råder. Innan eldning kan man ta del av vår checklista vid eldning utomhus.

Brandriskprognoser

Följ SMHI:s brandriskprognoser som finns tillgängliga mellan mars - augusti.

Skogsbrandsrisk antändning (HBV-index), aktuell dag och 5 dagar framåtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skogsbrandsrisk spridning (FWI-index), aktuell dag och 5 dagar framåtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gräsbrandsrisk, aktuell dag och 5 dagar framåt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmäla eldning

Eldning utomhus för exempelvis Valborgseldar eller riseldning kan du anmäla till räddningstjänsten genom att använda e-tjänsten "Elda ute" eller ringa Kontaktcenter. Du behöver också göra din anmälan minst 7 dagar innan eldningen.

Det är inte tillåtet att elda upp hushållsavfall eller rivningsmassor utan detta ska lämnas till återvinningsgårdar eller deponi. Tänk även på att eldning utomhus inte är tillåten vid eldningsförbud och att rök inte får störa dina grannar. 

Sidan uppdaterades senast: 2019-12-19