Fyrverkerier

Från och med 1 juni 2019 krävs både tillstånd från kommunen samt särskild utbildning för användandet av raketer med styrpinne. Kravet gäller även raketer som är inköpta före lagändringen.

Enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Gislaveds kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster måste du ha tillstånd från Polismyndighetenlänk till annan webbplats för att använda pyrotekniska varor inom detaljplanelagda områdenlänk till annan webbplats (kommunens orter samt några andra områden). Om det är eldningsförbud är det helt förbjudet att använda pyrotekniska varor.

Det finns mer att läsa om de nya reglerna gällande fyrverkerier hos msblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Myndigheten för samhällskydd och beredskap)

Checklista vid användning av fyrverkerier

Kontroll och reklamation

Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad, Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.

Ta god tid på dig

Förbered ditt fyrverkeri i god tid.

Var nykter

Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.

Använd bruksanvisningen

Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.

Tumregel: håll inte pjäsen i handen

Håll inte en fyrverkeripjäs i handen om inte bruksanvisningen tillåter det.

Luta dig inte över

Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.

Rätt avstånd

Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det. Avstånden är olika för olika fyrverkeripjäser så följ alltid bruksanvisningen.

Vänta med att gå fram

Vänta 10-20 minuter med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det. Många allvarliga olyckor inträffar när man försöker tända om pjäser som slocknat. Lämna tillbaka pjäserna till säljaren.

Tänk på riskerna

Fyrverkerier kan orsaka bränder eller andra skador.

Visa hänsyn

Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.


Sidan uppdaterades senast: 2019-12-20