När du blivit slagen

Om du blir slagen och misshandlad i en nära relation är det inte alltid lätt att veta hur man ska agera. Här finns ett antal tips hur du kan agera för att skydda dig själv.

Berätta för någon

Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Det kan vara en släkting, kamrat eller någon på arbetet. Även om du inte orkar göra något åt saken just då så finns det i alla fall någon som vet vad som hänt.

För dagbok

Anteckna varje gång du blir slagen. Då har du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt.

Dokumentera skadorna

Skriv upp och försök fotografera skadorna själv. Vid läkarbesök ska du kräva att läkaren tar fotografier. Även om du inte gör något åt situationen direkt så finns bilderna kvar den dag du eventuellt vill göra en anmälan.

Ring Medverkan eller kvinnojouren

Där kan du prata med någon och få hjälp. Vi lyssnar på vad du säger och ifrågasätter inte dina ord eller upplevelser. Du kan även kontakta socialkontoret där du bor för att få råd och hjälp. Det spelar ingen roll om du kontaktar Medverkan, kvinnojouren eller socialtjänsten först. Det viktiga är att du söker hjälp.

Tro inte på att det aldrig ska hända igen

Partners som slagit en gång gör det nästan alltid igen. Även om din partner ångrar sig direkt efteråt och ber om ursäkt, eller försöker gottgöra dig, så kommer hen med stor sannolikhet att bli våldsam igen i framtiden.

Ha någonstans att ta vägen

Ordna en utväg så att du kan ge dig av om din partner börjar slå igen. Ta reda på vart du kan vända dig när som helst på dygnet, exempelvis socialjouren, en vän eller släkting. Be någon närstående om nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen.

Gör en polisanmälan

Våld i nära relationer är ett brott! Det är viktigt att polisanmäla misshandeln, både för din egen skull och för att din partner ska inse att det är en kriminell handling. Kvinnojouren eller socialtjänsten kan hjälpa dig att göra en polisanmälan.

Sidan uppdaterades senast: