Varningssignaler - innan första slaget

Ofta kan du, genom att vara uppmärksam, få information om din partner eventuellt skulle kunna ta till fysiskt våld. Nedan finns några av varningssignalerna listade.

  1. Var uppmärksam på din partners syn på andra människor. Lyssna när din partner talar om andra i allmänhet, om hen kommenterar hur de klär sig och hur hen värderar sina kollegor. På så vis kan du förstå din partners attityd till andra.
  2. Du kan uppleva att din partner förändrats sedan ni inledde er relation. Humöret kanske har blivit sämre och din partner alltmer missnöjd och kontrollerande.
  3. Din partner klagar ofta på dig och är ständigt missnöjd med ditt beteende. Det kan handla om att hen uttrycker att du klär dig fult, har fel vänner eller att du inte ger tillräckligt med uppmärksamhet till din partner.
  4. Se upp med svartsjuka. Personer som visar upp överdriven svartsjuka har ett starkt kontrollbehov. Var särskilt vaksam om du till exempel känner dig tvungen att stanna hemma från firmafesten eller kompisträffen på grund av din partners attityd. Då styr din partners behov ditt beteende och du blir isolerad från andra.
  5. Övervakar din partner dig? Brukar hen läsa dina e-postmeddelanden eller sms? Var även uppmärksam på om hen brukar gå igenom din väska eller dina fickor. Det tyder på att din partner är svartsjuk och har svårt att kontrollera sina känslor.
  6. Våldsamhet mot saker och djur. Din partner får raserianfall och slår sönder saker i hemmet. Kanske kastar hen porslin eller sparkar sönder dörrar. Kanske är det hunden, katten eller andra husdjur som blir föremål för din partners ilska. Detta är våldshandlingar som är ämnade att skrämma dig.
  7. Har din partner börjat bli hårdhänt eller måttat eller markerat slag mot dig? Det är en markering om vad som kan göras mot dig. Nästa gång kanske din partner tar i ännu hårdare eller träffar dig på riktigt.

Sidan uppdaterades senast: