Medling

I enlighet med lagen "Medling vid brott" (2002:445) erbjuder kommunen medling vid brott begångna av gärningspersoner som är mellan 12-21 år och de brottsutsatta.

Vad är medling?

Medling är ett respektfullt samtal mellan gärningsperson och brottsutsatt tillsammans med en opartisk medlare som sitter med som samtalsledare. Här får man en möjlighet att prata om händelsen, vad den betytt för de båda inblandade, eventuella konsekvenser, få ställa frågor, få chansen att be om ursäkt och gottgöra händelsen om man kommer överens om det. Målet är att de som äger konflikten ska få chansen att lösa den, att kunna nå en viss förståelse för varandra och/eller en respekt sinsemellan.

Förmöte

Innan själva medlingsmötet kallas man till så kallat förmöte/informationsmöte med respektive part var för sig tillsammans med aktuell medlare där alla frågor kring medling besvaras och formerna för ett medlingsmöte förklaras ingående. Efter ett förmöte kan man bestämma sig huruvida man vill ha ett medlingsmöte eller ej eller så kan man gå hem och fundera på det och så kan man tillsammans med medlaren bestämma en vidare kontakt framåt.

När kan medling tillämpas?

Medling kan generellt tillämpas på alla typer av brott där det finns en brottsutsatt. Dock genomgår varje anmälan alltid en ingående bedömning av aktuell medlare för att kunna säkerhetsställa så långt det går att det blir ett positivt möte för båda inblandade. Följande kriterier måste blivit uppfyllda för att medling ska erbjudas:

  • Brottet ska vara polisanmält.
  • Gärningspersonen ska ha erkänt brottet eller delaktighet i brottet.
  • Det ska ligga i bådas intresse att medverka i medlingen.
  • Gärningspersonen ska vara mellan 12-21 år och folkbokförd i Gislaveds kommun.

Medling är frivilligt för båda parter och ska ses som ett erbjudande. Du kan själv ta initiativet till medling genom att prata med polis eller med kommunens medlingssamordnare.

Sidan uppdaterades senast: