Husbrand

Brandutbildning

Kursdeltagaren skall bli medveten om riskerna vid en brand, hur hen kan förebygga brands uppkomst och vikten av en snabb och säker utrymning. Vidare skall hen kunna släcka brand i kläder genom praktiska övningar och bli väl förtrogen med den brandsläckningsutrustning som finns på arbetsplatsen. 


Tid: 3 h


Sidan uppdaterades senast: 2019-07-06