Anhöriga och frivilliga

Två tredjedelar av all vård eller annat omhändertagande utförs idag av anhöriga, ett arbete som kan vara omfattande och som ofta sker i det tysta. Här kan du finna olika typer av insatser som du som anhörig eller närstående kan behöva för din insats till din anhörige som är fysiskt sjuk, psykiskt sjuk eller har funktionsnedsättning.

Att ställa upp för någon annan

Många anhöriga ser det som en självklarhet att ställa upp och hjälpa sina nära och kära. Ofta kan den anhöriga vara långt inne i ett hjälpande innan hen blir medveten om att hjälpen är ett kvalificerat arbete som tar många timmar att utföra. Många gånger blir den anhörige själv drabbad av olika problem och sjukdomar, till exempel sömnsvårigheter, högt blodtryck, stress och belastningsskador. Som anhörig är du ovärderlig, men du behöver också få stöd och tid för dig själv.

Anhörigstöd och avlastning

Tar du hand om eller hjälper en närstående, som på grund av sin fysiska eller psykiska sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning behöver ditt stöd för att klara sin vardag? Det finns stöd för dig och andra i liknande situation. Sedan den 1 juli 2009 finns en lag om anhörigstöd som innebär att stöd ska erbjudas för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder. I Gislaveds kommun finns en anhörigsamordnare som arbetar med anhörigstöd. Det kan innefatta:

I länklistan kan du finna en broschyr för dig som är anhörig. Den finns tillgänglig på sju olika språk.

Anhörigutbildning demens

För anhöriga till personer med demenssjukdom anordnas utbildning som bland annat rör minnet och åldrandet, olika demenssjukdomars orsaker och symtom, förhållningssätt vid demens och samhällets stöd- och hjälpinsatser. Kontakta demensteamet för mer information och intresseanmälan.

Kontaktinformation anhörigstöd

Besöksadress:

Stationsallén 5 A, Gislaved

Sidan uppdaterades senast: 2020-04-15