Utbildningar och aktiviteter

  • Pågående studiecirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan; "Lyfta tillsammans". För föräldrar/anhöriga till barn med olika funktionshinder. Fortlöpande anmälan inför kommande kursstarter. Mycket kompetenta ledare.
  • Under 2018 har ett nytt studiecirkelmaterial tagits fram för att samla och stötta vuxna som har ett syskon med funktionsnedsättning. Varmt välkomna att anmäla ert intresse så startar gruppen när minst fem deltagare anmält sig. Mer information lämnas av samordnare för anhörigstöd.
  • I samarbete med Bräcke Diakoni erbjuds "föräldrahelger som ger kraft" för föräldrar och vårdnadshavare som har barn inskrivna i kommunens LSS-verksamhet. De vuxna får åka till Mössebergs kurortshotell för en helgs kombinerad kurs och återhämtning.
  • Föreningar erbjuds kostnadsfria föreläsningar om anhörigstöd.
  • "Må-Bra dagar" på IM hemmet i Vrigstad erbjuds även 2018. Fortfarande finns det platser kvar.
  • Utbildning för anhöriga till personer med demens. Utbildningen innehåller information om demenssjukdomar, bemötande och vilken hjälp och stöd som finns att få. Kontakta demensteamet i Gislaveds kommun för mer information på telefon: 0371-811 38 eller mail: demensteamet@gislaved.se

Samtalskurs

Studieförbundet vuxenskolan har tagit fram en kursplan i form av åtta träffar där vi tillsammans hjälps åt att samtala om, och även finna, livsmod, livsglädje och livsmening. Kursen kommer att börja hösten 2018 och sker i samarbete med diakoniassistent Maria Wiss från svenska kyrkan.

De åtta träffarna är planerade till förmiddagar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Träffarna inleds med fika och avslutas med gemensam lunch. Kursen
är gratis för deltagarna genom donationsmedel från Kampradfonden till Växjö
stift. För att delta ska du vara bosatt i Gislaveds kommun och pensionär
(sjukpensionär eller ålderspensionär, långtidssjukskriven) eller äldre (ej yrkesarbetande).

Intresserade kontaktar samordnare för anhörigstöd, din biståndshandläggare eller Maria Wiss (tel 0371-836 58). Platsantalet är begränsat och deltagarna erbjuds samtal innan kursen för information. Tre kurser är bokade. En har varit under våren 2018. En kommer att vara hösten 2018 och den tredje är planerad till våren 2019.

Som extra återhämtning kommer vilodagar att erbjudas på klostret i Vadstena.

Välkommen med din intresseanmälan!

Intresseföreningen för psykisk hälsa

  • Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.
  • Föreningen skall arbeta för att sprida kunskap och att främja psykisk hälsa.
  • Föreningen ska vara kamratstödjande, ett stöd för personer med psykisk ohälsa och för närstående. 

Intresserad?

Tag kontakt med: ordförande Jenny Andersson 0371-813 19,  sekreterare Annika Büser-Lövgren 070-558 15 11

Sidan uppdaterades senast: 2018-11-19