Utbildningar och aktiviteter

  • Pågående studiecirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan; "Lyfta tillsammans". För föräldrar/anhöriga till barn med olika funktionshinder. Fortlöpande anmälan inför kommande kursstarter. Mycket kompetenta ledare.
  • Ett nytt studiecirkelmaterial har tagits fram för att samla och stötta vuxna som har ett syskon med funktionsnedsättning. Varmt välkomna att anmäla ert intresse så startar gruppen när minst fem deltagare anmält sig. Mer information lämnas av samordnare för anhörigstöd.
  • I samarbete med Bräcke Diakoni erbjuds "föräldrahelger som ger kraft" för föräldrar och vårdnadshavare som har barn eller ungdomar/unga hemmaboende vuxna inskrivna i kommunens LSS-verksamhet. De vuxna får åka till Mössebergs kurortshotell för en helgs kombinerad kurs och återhämtning.
  • Föreningar erbjuds kostnadsfria föreläsningar om anhörigstöd.
  • "Må-Bra dagar" på IM hemmet i Vrigstad erbjuds även 2019. Fortfarande finns det platser kvar.
  • Utbildning för anhöriga till personer med demens. Utbildningen innehåller information om demenssjukdomar, bemötande och vilken hjälp och stöd som finns att få. Kontakta demensteamet i Gislaveds kommun för mer information på telefon: 0371-811 38 eller mail: demensteamet@gislaved.se

Samtalskurs i existentiell hälsa

Studieförbundet vuxenskolan har tagit fram en kursplan i form av åtta träffar där vi tillsammans hjälps åt att samtala om, och även finna, livsmod, livsglädje och livsmening. Kursen genomförs under hösten 2019 i samarbete med diakoniassistent Maria Wiss från svenska kyrkan.

Intresserade kontaktar samordnare för anhörigstöd, din biståndshandläggare eller Maria Wiss (tel 0371-836 58). Platsantalet är begränsat och deltagarna erbjuds samtal innan kursen för information.

Välkommen med din intresseanmälan!

Intresseföreningen för psykisk hälsa

  • Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.
  • Föreningen skall arbeta för att sprida kunskap och att främja psykisk hälsa.
  • Föreningen ska vara kamratstödjande, ett stöd för personer med psykisk ohälsa och för närstående. 

Intresserad?

Tag kontakt med: ordförande Jenny Andersson 0371-813 19,  sekreterare Annika Büser-Lövgren 070-558 15 11

Sidan uppdaterades senast: 2019-08-08