Foto: symbolbilder.se

Mat och måltider

Målsättning för socialförvaltningens kostverksamhet

Inom vård och omsorg arbetar vi aktivt med att maten ska vara en viktig del av behandlingen vid sjukdom och ett av de stora glädjeämnena som finns varje dag. Tillsammans inom förvaltningen arbetar vi med att utbilda all personal inom både kost och vård om mat för äldre. Vi har tagit fram mål och riktlinjer för vår mat och service. Målen och riktlinjerna kan du läsa och ladda ner på sidan. 

Matservice

I begreppet matservice ingår både matdistribution, det vill säga nylagad, varm mat som levereras direkt hem till din bostad, och den middag som du kan äta till reducerat pris på några av våra vård- och omsorgsboenden. Vård och omsorg i form av matdistribution är alltid behovsprövad och utgår från den enskildes individuella behov. Ansökan om matdistribution görs till biståndshandläggaren som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Sidan uppdaterades senast: 2019-09-04