Foto: symbolbilder.se

Dödsboanmälan

Försörjningsstödsenheten handlägger dödsboanmälan (förenklad bouppteckning) och eventuella begravningskostnader.

När någon avlider ska en bouppteckning lämnas till Skatteverket. En bouppteckning kan man göra själv eller också kan en jurist/boutredningsfirma anlitas. En bouppteckning skall vara inlämnad till Skatteverket inom 4 månader efter dödsfallet. Information finns på Skatteverkets hemsida i länklistan.

Observera att dödsboanmälan inte kan göras om:

  • Dödsboet äger fastighet
  • Det finns tillgångar kvar när begravningskostnad etc. är betalt
  • Dödsboet är utflyttat innan kontakt med handläggare
  • Dödsbodelägarna är oense
  • Den avlidne har värdefulla tillgångar

Vid kontakt med försörjningsstödets handläggare får dödsbodelägare information om vilka handlingar som behövs för att en dödsboutredning ska kunna göras. Tid för hembesök i dödsboet bokas även. Om den avlidne var gift eller sammanboende ska även denna ekonomi redovisas. Dödsboanmälan är kostnadsfri.

Begravningskostnader

Om tillgångarna i dödsboet inte täcker begravningskostnaderna kan ansökan om ekonomiskt bistånd göras. Högsta skäliga kostnaden för en värdig begravning uppgår till 22 750:- minus eventuella tillgångar i dödsboet.

Kontaktinformation individ- och familjeomsorgen (IFO)

Besöksadress:

Åbjörnsgatan 2, Gislaved

Öppettider:

Mån-ons, fre kl. 08.00-16.00
Tors kl. 08.00-18.00
Lunchstängt kl. 11.30-12.30

Sidan uppdaterades senast: 2019-01-07