Stöd till familjen

Familjefrågor handläggs och utreds av familjerätten. Familjerättens uppgift är att med utgångspunkt från barnets behov stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor.

Här kan du få mer information och svar kring de frågor som familjerätten ofta möter i sitt arbete. Många frågor kräver att vi vet mer om just din situation - du är välkommen att kontakta oss.

Rådgivning/besök på familjerätten är kostnadsfria.

Sidan uppdaterades senast: 2020-02-20