Foto: symbolbilder.se

Hemtjänst under tillfällig vistelse i Gislaveds kommun

För att du skall kunna få hemtjänst under tillfällig vistelse i Gislaveds kommun krävs att du har hemtjänst i din hemkommun. Din hemkommun skall då göra en beställning om hemtjänst för din räkning till Gislaveds kommun, inte du som enskild person.

Gislaveds kommun införde den 15 januari 2012 valfrihet inom hemtjänsten. Det innebär att den som bor i ordinärt boende och beviljats serviceinsatser eller omvårdnadsinsatser kan välja vem som ska utföra insatserna i hemtjänsten. Även om fritt val inom hemtjänsten innebär att andra än Gislaveds kommun kan utföra hemtjänst så ansvarar kommunens hemtjänst för leverans av matdistribution, svarar på larm och utför insatser under natten.

Ytterligare information om valfrihet inom hemtjänsten i Gislaveds kommun finns under rubriken "länkar". Blankett för val av utförare hittar du under rubriken "ladda hem".

Information till biståndshandläggare i bosättningskommunen

Inför er kommuninvånares vistelse i Gislaveds kommun behöver biståndshandläggaren i god tid kontaktas, senast två veckor innan vistelsen. Detta för att våra utförare ska få en möjlighet att planera insatserna. Läs mer under ingången "Information till handläggare".

Sidan uppdaterades senast: 2020-02-06