Foto: symbolbilder.se

sociala kontakter

Verksamhet vid kommunens träffpunkter

Tillhör du vår målgrupp är du varmt välkommen till någon av våra träffpunkter. De finns bland annat på Gislow, Mariagården, Hestragården, Klockaregården och Solbacka. Verksamheten är inte behovsprövad, utan du får fritt delta i den utsträckning du själv önskar. Verksamheten ska vara utformad utifrån deltagarnas önskemål och uppmuntra till aktivitet och social gemenskap. Vill du lämna förslag på aktiviteter kan du höra av dig till din träffpunkt.

Här hittar du kommunens träffpunkter.

Social aktivering

Social aktivering kan ske i form av promenader eller social samvaro. Syftet ska vara att bryta isolering och bidra till mervärde.

Ledsagning

Ledsagning avser att medverka till att människor med bestående funktionshinder som inte utan hjälp kan delta i aktiviteter utanför hemmet, ska kunna bryta isolering och delta i samhället.

Läkar- och sjukhusbesök, tandläkare, fotvård och frisör

I första hand skall behovet tillgodoses genom sjukresa, färdtjänst eller närstående/anhörig. Vid behov av exempelvis hjälp med personlig omvårdnad eller vid särskilda skäl som ligger utanför länstrafikens åtagande vid färdtjänst- eller sjukresa kan ledsagare beviljas.

Sällaninköp

Med sällaninköp menas sådana inköp som sker sällan eller mer oregelbundet under året, exempelvis inköp av kläder och skor.

"Till/från"-aktiviteter

Dagliga aktiviteter kan exempelvis vara att den enskilda kan ta sig till matsal och terapi. Ledsagning beviljas då man behöver hjälp vid exempelvis förflyttning med rullator eller rullstol och då den enskilde saknar förmåga att ta sig ut på egen hand.

Sidan uppdaterades senast: 2020-02-13