Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas.
Bidrag lämnas endast om åtgärdena är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte om de sökta åtgärdena behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen.
Du som äger din permanentbostad eller som innehar en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt kan söka bostadsanpassningsbidrag. Om ni hyr er lägenhet ska fastighetsägaren skriftligen godkänna åtgärden. 

Nödvändiga åtgärder kan vara t.ex. anpassning av badrum och kök, bredda dörrar, borttagning av trösklar, montering av ramp eller en hiss, elektrisk dörröppnare etc.

Om du behöver hjälp med ansökan

Kommunen kan i många fall hjälpa dig vid ansökningstillfället. Om du vill att kommunen ska bistå dig vid upphandling och vid genomförandet av åtgärder ska du även fylla i en fullmakt där du ger Gislaveds kommun i uppdrag att upphandla åtgärd samt betala fakturor för åtgärden.

Sidan uppdaterades senast: 2019-03-27