rehabilitering, rehabenheten

Rehabenheten i kommunen består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjukgymnastbiträde och hjälpmedels- och servicetekniker. Vi arbetar med rehabiliterande insatser för personer bosatta i kommunens särskilda boenden och till personer i eget boende som har behov av rehabiliterande insatser i hemmet. Vi ger stöd och handledning till personal, vårdtagare och anhöriga.

Rehabenheten ansvarar för förskrivning av individuella hjälpmedel till personer i särskilt och ordinärt boende. En avgift tillkommer vid besök från oss.

Arbetsterapi

Arbetsterapi innebär bedömning och utredning av individens förmåga i det dagliga livet. Träning, utprovning av hjälpmedel och miljöanpassningar i hemmet ex behovsbedömning och utfärdande av intyg för bostadsanpassning.

Arbetsterapeuten bedömer förmågan att klara dagliga aktiviteter som bland annat att äta, klä sig och förflyttningar. Arbetsterapeuten tillgodoser behovet av hjälpmedel för att kompensera en förlorad funktionsförmåga i dagliga aktiviteter.

Sjukgymnastik

Sjukgymnastik innebär förebyggande arbete och att återvinna eller kompensera förlorade funktioner, samt utprovning av hjälpmedel.

Sjukgymnasten bedömer funktions- och rörelseförmåga och utför behandling samt tillgodoser behovet av hjälpmedel för att träna upp eller bibehålla funktionsförmågan efter skada och/eller sjukdom. Bedömningen av individens funktionsförmåga följs av åtgärder i form av bland annat träningsprogram och handledning till vårdtagare, personal och anhöriga.

Sidan uppdaterades senast: 2019-08-08