Frågor & svar

Vad är språkvän?
Språkvän är ett sätt att umgås över gränserna. Nyanlända får kontakter med etablerade personer i Sverige så att deras vardag underlättas, de lär sig snabbare svenska språket och sociala koder.

Vad syftar språkvän till?
Att underlätta en social integration för alla nyanlända och skapa mötesplatser
människor emellan. Ett sätt att bygga broar mellan människor, förebygga
fördomar och skapa ett samhälle där alla kan känna sig inkluderade.

Vem kan bli språkvän?

Du som är ny i Sverige och vill träffa en ”svensk” vän eller du som är
etablerad i samhället och kan språket (infödd svensk eller med
invandrarbakgrund) och vill göra en frivilliginsats på fritiden kan bli
språkvän. Du kan vara en person, en familj, en grupp eller ett
företag/förening.

Får jag någon ersättning?

Nej, du får ingen ekonomisk ersättning för att vara språkvän. Ni deltar båda
frivilligt/ideellt.

Utgångspunkter – vad ska jag tänka på?

Det handlar inte om att lära en person hur myndigheterna fungerar utan om att
umgås och ha roligt. Skapa ny kunskap och förståelse för olika kulturer och
levnadssätt. Det är en chans att hitta nya vänner samtidigt som man kan
utvecklas som person.

Hur går det till?

Det första steget för att bli språkvän är att fylla i en anmälningsblankett (länk)
för att visa sitt intresse. När blanketten har mottagits blir du kontaktad, och
får information personen som du ska träffa. Första träffen gör ni tillsammans
med integrationshandläggaren.

Hur länge pågår kontakten?

Så länge båda parter vill att den ska pågå.

Vad gör vi när vi träffas?

Ni ska i första hand umgås och ha roligt tillsammans och bekanta er med varandra. Som till exempel gå på pro­menader, ta en fika, gå på studiecirklar tillsammans och annat som ni tycker är roligt och intressant. En del träffas enbart för att umgås och prata. Det är ni som bestämmer – tillsammans.

Hur anmäler jag mig?

Detta kan du göra under "Anmäl ditt intresse" i länklistan eller på närmaste bibliotek.

Sidan uppdaterades senast: 2016-06-09