Tolk

Innan våra invandrargrupper lärt sig tillräckligt med svenska behöver de ofta tolk i sina kontakter med olika myndigheter.

Tolkservice i Gislaveds kommun förmedlar tolkar till kommuner, landsting, advokater, polis, företag, privatpersoner samt övriga myndigheter. Vid behov av tolk i mötet med svenska myndigheter ska denna hjälp erbjudas enligt svensk lag. De lagar som reglerar tolkförmedlingen är förvaltningslagen, rättegångsbalken, HsL och SoL. Gislaveds kommuns tolkservice erbjuder tolk i ett 100-tal olika språk. Tolkservice lokaler finns i Anderstorp.

Behöver du tolk bokas den av din handläggare eller den myndighet som du skall besöka. Tolk kan bokas direkt genom länken "Boka tolk via internet" i länklistan. Tolk kan också bokas av myndigheter eller institutioner. Vill du veta mer kontakta tolkservice i Gislaved.

Information om hur ni använder bokningssystemet Taqs på hemsidan

För att kunna börja med TAQS måste ni först kontakta oss så att vi kan registrera er. Ni behöver ha en administratör samt en funktionsbrevlåda för att det ska fungera. Administratören loggar in som huvudkund och är den som ser fakturaunderlagen och lägger till nya beställare.

I det nya systemet kan ni förutom att boka tolkar även avboka, lämna återkoppling, boka meddelandeservice m.m.

Systemet är både enkelt och lättöverskådligt. Vi kommer gärna ut och hjälper dig igång, kostnadsfritt.

Glöm inte meddela oss snarast när ni använt tolk på jourlistan.

Via menyn kan du läsa mer om att boka tolk via internet.

Vill du bli tolk?

Vi ser att behovet av tolkar ökar i samhället. Därför söker vi hela tiden nya tolkar.

Om du är intresserad av att anmäla ditt intresse för att arbeta som tolk kan du fylla i blanketten "Jag vill anmäla mitt intresse för att bli tolk". Alternativt kan du göra din anmälan direkt på sidan "Jag vill bli tolk".

Vill ni veta mer så kommer vi på Tolkservice gärna ut och informerar om vår verksamhet. 

Kontaktinformation tolkservice

Besöksadress

Arbetsmarknadsorganisationen (AMO), Töråsvägen 16, Anderstorp
För mer info, kontakta oss på 0371-81340 eller tolkservice@gislaved.se

Öppettider

Måndag-fredag 09.30-16.00 Lunchstängt 12.00-13.00
8, 30 mars samt 2, 19, 20 april har verksamheten stängt.
29 mars stänger verksamheten kl. 12.00.
Bokare hänvisas till jourlista, webbokning.

Sidan uppdaterades senast: 2018-02-14