Jag vill bli tolk
Har du tolkat professionellt tidigare? *Har du gjort ett tolktest (inom TSR)? *Auktoriserad tolk? *
Multiple selection
Tolkar du åt någon annan förmedling? *Har du någon/några tolkutbildningar? *
Körkort? *


Tillgång till bil? *


Multiple selection


Sidan uppdaterades senast: 2018-09-10