Foto: symbolbilder.se

Att få tillbaka ett förlorat körkort i samband med rattfylleri

Intyg 1

Du måste alltid ansöka om nytt körkortstillstånd hos Transportstyrelsen. Körkortstillsåndet kostar 1670 kronor och du kan först ansöka när det är sex månader kvar av spärrtiden. När du sökt körkortstillstånd kan du bli kallad till en intervju på vuxenenheten på socialförvaltningen, som då lämnar ett yttrande till Transportstyrelsen. Om du inte infinner dig vid intervjun kan det fördröja körkortet. Ibland fordrar Transportstyrelsen ett läkarutlåtande även vid lägre promillehalter. Efter grovt rattfylleri är läkarintyg obligatoriskt. För att läkaren ska kunna skriva intyg efter ett grovt rattfylleri behövs sex månaders observationstid. Under observationstiden måste du vid ett flertal tillfällen gå till läkarmottagningen för möten med läkare. Du måste även lämna blodprov minst fyra gånger under observationstiden. Det för att läkaren ska kunna styrka att du kan hantera alkohol på ett ansvarsfullt sätt. Det kostar 6200 kronor. Om proverna är bra och läkaren bedömer att du kan hantera alkohol på ett ansvarsfullt sätt kan du få körkortstillstånd. Det är Transportstyrelsen som avgör om du ska få ett tillstånd.

Intyg 2

När du väl fått tillbaka ditt körkort är det dags för nästa intyg. Intyget ska vara inlämnat sex månader efter det första intyget. Även här behöver du göra flera besök hos läkaren och fyra blodprover. Kostnad 6200 kronor.

Intyg 3

Är intyg 2 bra ska nästa intyg vara inne 12 månader efter andra intyget. Även detta intyg föregås av sex månaders observation och blodproverna. Kostnad 6200 kr.

Observera att det kan bli fråga om fler läkarintyg eller till och med körkortsåterkallelse om något av intygen påvisar en hög alkoholkonsumtion eller ett narkotikabruk. Vid diagnosen beroende eller missbruk kan det även bli fråga om fler intyg.

Sidan uppdaterades senast: 2019-08-07