Boende/Boendestöd

Boende​

Kommunen har ett boende med stöd dygnet runt – Traststigen i Gislaved. Boendet är ett trapphusboende och insatsen beviljas med stöd av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Du söker den insatsen hos socialförvaltningens enhet för psykiskt funktionsstöd.

Boendestöd

Kommunen har ett väl utbyggt boendestöd som kan underlätta och stödja dig som har en psykisk funktionsnedsättning och bor i en egen lägenhet eller i ett eget hus. Du och boendestödjaren arbetar tillsammans för att få alla delar av vardagen att fungera. Boendestöd är ett bistånd enligt Socialtjänstlagen och är kostnadsfritt.

Du kan naturligtvis även få hemtjänstinsatser om dina behov bättre kan tillfredsställas på det sättet. Den insatsen medför en viss kostnad.​

Sidan uppdaterades senast: 2018-08-23