Tillfällig övernattning

Om du ska genomföra en tillfällig övernattning, till exempel för ett läger eller liknande, i en lokal som inte är avsedd för övernattning så måste du följa ett antal regler.

Övernattningen måste också anmälas till räddningstjänsten senast en vecka innan övernattningen äger rum, eftersom övernattningen normalt inte kan förväntas i lokalen.

Sidan uppdaterades senast: 2019-09-01