trafik och infrastruktur

På de här sidorna får du information om vägarbeten, väghållning, parkering och kollektivtrafik. Här får du även reda på var du gör en felanmälan och hur du söker tillstånd för till exempel torg- och markupplåtelse.

Du kan också ta del av kommunens planarbete som översiktsplanering och detaljplanering.

Sidan uppdaterades senast: 2020-09-17