Bredband och IT

Gislaveds kommuns bredbandsstrategi innebär att minst 90 procent av kommunens medborgare och näringsliv ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med minst 100 Mbit/s överföringshastighet senast år 2020.

Tanken är att målet ska uppnås genom en kombination av marknadsdriven utbyggnad och föreningsutbyggnad med hjälp av stöd från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 eller Gislaved Energi.

Fiberföreningar, företag och marknadsaktörer kan ansöka om stöd från Gislaved Energi för utbyggnad av bredband inom Gislaveds kommun. Ansökan sker via Gislaveds Energis hemsida. Stödet är tänkt att skapa förutsättningar för att kunna bygga ut bredband till de områden som idag inte kan erbjudas fiberanslutning.

Ansökan om bredbandsstöd inom Gislaveds kommun sker via Gislaved Energis hemsida.  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fri konkurrens ger ökad valfrihet, samtidigt som det främjar utveckling. Därför är det viktigt med öppenhet – att de fibernät som byggs är öppna och neutrala och möjliggör för hushåll och företag att fritt välja tjänster eller tjänsteleverantörer.

I nuläget verkar två fiberaktörer i kommunen, så om du är intresserad av att skaffa fiber till din bostad eller ditt företag kontakta någon av följande leverantörer:

Tätorter

Fibernäten i alla tätortsområden i kommuen är utbyggda och boende i dessa områden har möjlighet att få fiber om 100 Mbit/s. Dock finns det fortfarande tätortsnära områden som inte är utbyggda. Förtätningsprojekt pågår.

2015 intensifierades arbetet med fiberutbyggnad i tätorterna. För att underlätta den fortsatta utbyggnaden har kommunen och Svenska Stadsnät Biggnet AB tecknat ett samverkansavtal med syfte att samordna kommunens och företagets planering. Även andra aktörer har möjlighet att anlägga fibernät i kommunen men för närvarande är det bara Svenska stadsnät som bedriver större projekt i tätort. Något statligt stöd för utbyggnad i tätorter finns inte.

Landsbygd

Det pågår flertalet byggprojekt för att bygga fiber på landsbygden i kommunen, dock saknar fortfarande en del företag och boende på landsbygden möjlighet att ansluta sig till fibernäten. Utbyggnaden kan påskyndas genom lokala initiativ där boende inom ett visst område bildar en förening som söker stöd och bygger ut ett eget fibernät. Det kan också vara ett företag som tar initiativ och skaffar tillräckligt med abonnenter för att det ska vara ekonomiskt möjligt att påbörja en utbyggnad.

Fiberföreningar, företag och marknadsaktörer kan ansöka om stöd från Gislaved Energi för utbyggnad av bredband inom Gislaveds kommun. Stödet är tänkt att skapa förutsättningar för att kunna bygga ut bredband till de områden som idag inte kan erbjudas fiberanslutning.

Tidigare har det funnits möjlighet att söka ett statligt finansiellt stöd för bredbandsutbyggnad från Landsbygdsprogrammet, genom Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Den sista beslutsomgången för ansökningar stängdes 2018.

Delar av det gamla, fasta telefonnätet, som till stora delar ägs av Telia, stängs ner. Det innebär att i vissa områden ersätts vanlig fast telefoni med lösningar via mobilnätet, och bredband via telejacket (ADSL) ersätts med fiber eller mobilt bredband. 2020-05-31 stängs kopparnätet ner i Bosebo och Bröttjestad. Om du är berörd kommer Telia, eller annat telebolag som använder deras nät, att kontakta dig så att du kan få information om alternativen. 

Mer information om förändringar i tele- och bredbandsnäten finns på Telias hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mer information om förändringar i tele- och bredbandsnäten finns på Post- och Telestyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades senast: 2020-07-27