Närtrafik

Om du bor på landsbygden utanför en tätort och har längre än en kilometer till närmaste hållplats för linjetrafik eller bor i en tätort med färre än tre avgångar per vardag i en riktning har du möjlighet att åka Närtrafik.

Närtrafik innebär att du kan resa mellan bostaden och närmaste tätort inom kommunen, alternativt till kommunhuvudorten och i vissa fall över kommungräns eller länsgräns. Du kan även åka till närmaste hållplats. Det är också möjligt att resa till fritidsanläggningar som ligger i anslutning till tätort. Närtrafiken är inte till för skol- och arbetspendlingsresor. Resan kan samordnas med färdtjänst- och sjukresor. I kommunen ansvarar Jönköpings Länstrafik för närtrafiken. 

Boka Närtrafik

För att beställa Närtrafik ringer du Jönköpings Länstrafiks serviceresor som är öppen alla dagar klockan 07.00 – 23.00. Telefon: 020-77 76 66.

Du kan beställa din resa någon eller några dagar i förväg, men minst två timmar före önskad avresa.

Reglerna och mer information om Närtrafik hittar du på Jönköpings Länstrafiks webbplats Länk till annan webbplats..

Gränser för Närtrafik

Var går gränsen mellan tätort och landsbygd? Se karta för respektive tätort.

Sidan uppdaterades senast: