Torg och allmänna platser

Offentliga platser

De offentliga platserna, t ex gator, gångbanor, torg och parker, är till för alla. På dessa ytor ska det vara trevligt att vara och lätt att ta sig fram. De flesta platser där allmänheten kan röra sig är offentlig plats och dessa ytor ägs ofta av kommunen.

För att använda offentlig plats för annat än vad den är avsedd för krävs tillstånd från Polismyndigheten i Jönköpings län samt medgivande från kommunen/markägaren. Mer om upplåtelse av offentlig plats.

Torghandel

I Gislaveds kommun finns ytor som är avsedda för torghandel i tätorterna Anderstorp, Gislaved, Hestra, Reftele och Smålandsstenar. För torghandeln behövs inget polistillstånd. För mer information och bokning av torgplats


Sidan uppdaterades senast: 2020-06-24