Tillfällig användning av offentlig plats

För att få använda offentliga platser till försäljning, evenemang, byggställningar eller liknande måste tillstånd sökas hos polismyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Polistillstånd och markägarens medgivande

Polistillstånd behövs till exempel för:

 • Uteservering
 • Affischering, reklamskylt (även cirkusaffischering och valaffischering)
 • Byggupplag, byggnadsställning, byggskylt
 • Container
 • Reklam
 • Cirkus
 • Marknad eller annat evenemang
 • Tillfällig uppställning av fordon

Polisen sänder ansökan på remiss till kommunen, som har vetorätt. Polismyndigheten kan alltså inte utfärda tillstånd om kommunen avstyrker ansökan.

Så här går det till att ansöka om tillstånd

 1. Kontrollera med kommunen om platsen du vill använda är ledig.
 2. Ansök om tillstånd hos polismyndigheten.
 3. Polismyndigheten skickar din ansökan på remiss till kommunen för yttrande.
 4. I kommunens yttrande tas ställning till ansökan och kommunen fastställer eventuella villkor för användandet.
 5. Yttrandet sänds åter till polismyndigheten. Om kommunen tillstyrker anmälan kan polismyndigheten utfärda tillståndsbevis.
 6. Kommunen debiterar avgiften enligt den av kommunfullmäktige antagna taxan för tillfällig användning av allmän platsmark.

Andra tillstånd och lov

Tänk på att du eventuellt måste söka andra tillstånd och lov, t ex bygglov, beroende på vad du ska göra. För att få servera alkohol måste du ha alkoholtillstånd

Mobil försäljning av mat (matvagn)

Önskar du starta verksamhet för försäljning av livsmedel från en mobil anläggning? Då kan du läsa mer här om vilka regler som gäller för matvagnar Pdf, 261.5 kB..

Avgifter

 • Polisen tar ut en ansökningsavgift.
 • Kommunen tar ut avgift för användning av marken enligt taxa antagen av kommunfullmäktige.

Avstängning av gator

Om arrangemanget du söker tillstånd för kräver avstängning av gator och/eller torg måste du i god tid kontakta tekniska förvaltningen.

Ditt ansvar efter användandet

Området ska städas och återställas till befintligt skick efter tillståndstidens slut. Om extra städning eller andra åtgärder måste vidtas på grund av aktiviteterna, kommer detta att debiteras sökanden.

Gislaveds kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter Pdf, 219.8 kB, öppnas i nytt fönster. ska åtföljas.

Sidan uppdaterades senast: