Foto: Pixabay

Cykling och cykelvägar

Att cykla är bra för miljön, hälsan och ekonomin. Nya cykelvägar byggs och befintliga förbättras.  I Gislaveds kommun finns cirka 117 kilometer gång- och cykelvägar.

Cykla säkert  

Som cyklist tillhör man en utsatt och oskyddad grupp av trafikanter. Varje år skadas cirka 4 000 cyklister i landet så allvarligt att de måste uppsöka sjukhus. För att undvika skallskador vid en olycka kan du skydda dig genom att använda cykelhjälm. Vetenskapliga studier visar att en cykelhjälm minskar risken för hjärnskador med mer än 60 %.

Alla under 15 år måste ha hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Den som skjutsar ett barn har ansvar för att barnet använder hjälm.

Tänk också på att din cykel ska ha fungerande bromsar, ringklocka och en godkänd belysning. Mer information om regler för cyklar finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikregler för dig som cyklist

Tänk på att cykeln är ett fordon vilket innebär att vägmärken, vägmarkeringar och trafikljus även gäller för den som cyklar. Om du vill vara säker på att göra rätt när du korsar en väg, ska du alltid iaktta väjningsplikt – den gäller nästan alltid. När du inte har väjningsplikt ska du ändå ta hänsyn till andra.

Planer för cykelvägar i Gislaveds kommun

Plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar

I Gislaveds kommuns plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. redovisas sträckningar där nya gång- och cykelvägar planeras. Alla sträckningar som illustreras i planen visar ett behov, men där den exakta placeringen av cykelvägnätet får utredas närmare. Den sträckning som visas i planen behöver därför inte alltid stämma helt överens med den slutgiltiga placeringen.

Plan för hastighetssäkring av gång- och cykelpassager

För att öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister arbetar Gislaveds kommun med att förbättra och hastighetssäkra gång- och cykelpassager. I planen för hastighetssäkring av gång- och cykelpassager Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns prioriterade passager redovisade.

Cykelleder i Gislaveds kommun

Banvallen Gislaved - Hestra

Under åren 1925 - 1965 gick det tåg mellan Gislaved och Hestra. Men nu har den gamla banvallen gjorts om till cykelled. En lagom runda på 15 km enkel resa. Vid Flankabäcken finns en grillplats för den som vill ta en liten paus och kanske grilla eller bara byta ut cykelsadeln mot en bänk för en liten stund.

GG-leden

Genom hela Gislaveds kommun och grannkommunen Gnosjö går GG-leden (204 km). Den går på landsvägar som oftast är belagda men vissa sträckor är grusväg. Vägen går genom mörka granskogar, förbi bokskogar men också genom öppna landskap. Allt som oftast dyker det upp en glittrande sjö.

Sverigeleden

Sverigeleden går huvudsakligen genom öppna kulturbygder. Överallt ser du lämningar från den svenska historien. Sverigeleden går bland annat genom Ljungby och Gislaveds kommun.

Tänk på att varje gång du väljer cykeln bidrar du både till att förbättra din egen hälsa och vår gemensamma miljö!

Välkommen ut!

Sidan uppdaterades senast: