Bild med olika häckar och träd

Häckar och buskage

Siktskymmande häckar

Har du någon gång kommit fram till en korsning och haft svårt att se runt hörnet därför att en hög häck är i vägen?

Nedan finns massor av tips som du, som fastighetsägare, bör tänka på och regler som måste följas för att minimera risken för olyckor i trafiken.

Att tänka på vid plantering och skötsel

Planera noggrant

Det finns många frågor som du bör ta i beaktande innan du planterar en ny häck.

 • Vilken typ av häck ska du ha? Ska den vara friväxande eller klippt, hög eller låg, vintergrön eller lövfallande?
 • Varför vill du ha en häck? För avgränsning, för att skydda från insyn, för att skydda mot vinden?
 • Har du tid att sköta din häck eller ska den sköta sig själv? Och hur stor plats får den ta?

Tips när du planterar

 • Sätt häcken minst 60 cm in på tomten från tomtgränsen.
 • Sätt träd och stora buskar minst 2 meter in från tomtgränsen.
 • Plantorna ska normalt vara cirka 3 stycken på varje löpmeter.
 • Prata med din granne om gemensam häck eller be om hans syn på det du tänker plantera.

Vårda din nysatta häck

 • Vinterklippningen gör du redan i februari-mars
 • Sommarklippningen gör du bäst i juli
 • Bok, avenbok, gran, och tuja skall du inte toppa förrän de har nått rätt höjd.
 • Tycker du marken mellan din häck och tomtens gräns verkar tom och öde? Prova då med en marktäckande låg växt eller lägg några rader med kuller eller gatsten.

Du som har hörntomt

Inom den så kallade siktriangeln bör växtligheten inte vara högre än 80 centimeter, mätt från bilens körbana. Det gäller 10 meter åt vardera håll från gatukorsningen. (se illustrationen nedan)

Har du en gång- eller cykelväg som korsar en gata utanför din tomt? Då är avståndet som är den så kallade sikttriangeln bara 5 meter inpå gång- eller cykelvägen men fortfarande 10 meter utmed gatan.

Tecknad bild av en hörntomt med häck mot gatan och häcken klippt enligt gällande krav, högst 80 cm hög i sikttriangeln

Illustration av Stadsarkitekt Sven Hedlund

Du som har utfart från tomten till gatan

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel.
Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.
Därmed har du möjlighet att se andra trafikanter när du kör ut från din tomt, och de har möjlighet att se dig.

Tecknad bild av en tomt med häck mot gatan och häcken klippt enligt gällande krav, högst 80 cm hög i sikttriangeln

Illustration av Stadsarkitekt Sven Hedlund

Det här gäller dig som har tomt intill gatan

Häckar och buskar bör växa inom ditt eget tomtområde.  Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:

 • över gångbana, 2,2 meter
 • över cykelbana, 3,6 meter
 • över körbana, 4,5 meter
Bild som visar de olika höjder som utväxande träd och buskar måste ha till marken för gångbana, cykelbana och körbana.

Illustration av Stadsarkitekt Sven Hedlund

Sidan uppdaterades senast: