parkering

I Gislaveds kommun sköter tekniska förvaltningen de allmänna parkeringsplatserna. På dessa är parkering tillåten högst 24 timmar, under vardagar (utom vardagar före sön- och helgdag), i följd om inget annat framgår av en tilläggstavla.

Det finns gott om parkeringsplatser i alla orter i vår kommun.

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå. I Transportstyrelsens informationsbroschyr, Stanna och parkeralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, finns de viktigaste generella bestämmelserna samlade.

Det finns också lokala bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken.

Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper:

Du får inte stanna eller parkera så att:

  • fara uppstår
  • du hindrar eller stör andra

Du får dessutom aldrig stanna eller parkera (med något hjul):

  • i ett cykelfält
  • på en gångbana
  • på en cykelbana

Det kostar inget att parkera på de allmänna parkeringsplatserna i Gislaveds kommun. Vid felparkering kan däremot Polismyndigheten utfärda felparkeringsavgift.

Skylt för parkering

Om inget annat anges så gäller följande:

  • På allmän plats inom tättbebyggt område får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

  • Inom delar av tätorterna Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar gäller förbud mot parkering av fordon med en bruttovikt över 3,5 ton. Förbudet gäller på kommunens allmänna platser mellan kl 00-06. För ytterligare information se länkade föreskrifter som inkluderar karta.

Sidan uppdaterades senast: 2020-04-14