Flyttning av fordon

Kommunen kan flytta fordon som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak) på kommunägd mark. Vi samarbetar med Polisen i dessa ärenden. När fordon omhändertas körs de till en uppställningsplats innan de eventuellt skrotas.

Om ett registrerat fordon står felaktigt uppställt på privat mark är det markägarens ansvar att underrätta fordonsägaren om att fordonet måste flyttas. Om försöken att få fordonet avlägsnat av fordonsägaren misslyckas, kan markägaren begära beslut om flyttning av kommunen.

För att begära att Gislaveds kommun ska utföra flyttning av fordon från privat mark, ska e-tjänsten "Beställning av fordonsflytt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." användas. Markägaren kan i dessa fall få stå för kostnaden för flyttningen.

Sidan uppdaterades senast: