Bild på parkerade bilar

Parkeringsövervakning

Här får du information om hur parkeringsövervakningen i kommunen fungerar, syftet med övervakningen och hur du gör om du anser att du felaktigt fått en parkeringsanmärkning.

Syftet med parkeringsövervakningen är att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet samt att övervaka parkeringsplatser så att också tillgången främjas. Övervakningen syftar till att skapa en bättre ordning och ökad trivsel i våra tätorter.

En uppgift för parkeringsvakterna är också att informera allmänheten om gällande regler och bestämmelser.

Så utförs parkeringsövervakningen

I Gislaveds kommun är det tekniska nämnden som ansvarar för parkeringsövervakning på gatumark och allmänna parkeringar.

Övervakningen utförs av uniformerad och auktoriserad parkeringsvakt anlitad via bevakningsföretag.

Anmäla felparkerade bilar

Felparkeringsavgifter (parkeringsböter)

När ett fordon står felparkerat på gatumark får ägaren en parkeringsanmärkning och ska betala en felparkeringsavgift (parkeringsböter). I kommunen finns två olika beloppsgränser, beroende på hur allvarlig felparkeringen anses vara. De olika beloppen är 400 kr och 700 kr.

Det lägsta beloppet gäller vid den lindrigaste typen av felparkering, om du till exempel har parkerat för länge på en tidsbegränsad parkeringsplats.

Det högsta beloppet gäller där det råder förbud mot stannande eller parkering. Exempelvis på platser som är reserverade för rörelsehindrade, för nära övergångsställe, på gång- och/eller cykelbana, för nära vägkorsning med mera. Läs hela taxan om felparkeringsavgifter. Pdf, 131.6 kB.

På tomtmark beslutar markägaren själv, med vissa begränsningar, om parkeringsregler och övervakning. Vid olovlig parkering kan då en kontrollavgift utfärdas. Kontrollavgiften får dock aldrig överstiga den avgift som kommunen tar ut för felparkering.

Så bestrider du en parkeringsanmärkning

På baksidan av parkeringsanmärkningen hittar du information om hur du betalar felparkeringsavgiften. Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du ansöka om rättelse. Det kan du göra genom att följa anvisningarna om bestridande på Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tänk på att du ska betala felparkeringsavgiften i tid, även om du anser att den är felaktig. Du får tillbaka avgiften om din ansökan godkänns. Bestämmelserna om felparkeringsavgifter finns i lag (1976:206) om felparkeringsavgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För att ärendet ska behandlas måste det kommit in inom 6 månader efter det att avgiften betalats eller Kronofogden vidtagit åtgärder för indrivning.

Det är fordonets ägare som ansvarar för betalningen av parkeringsanmärkningen (parkeringsboten). Om du inte ägde bilen när parkeringsanmärkningen utfärdades kontaktar du Transportstyrelsen.

Så bestrider du en utfärdad kontrollavgift

Anser du att kontrollavgiften är felaktig kan den bestridas hos markägaren eller dennes ombud. Uppgifter framgår av kontrollavgiften du fått.

Bestrids kontrollavgiften ska avgiften inte betalas innan ärendet är färdigbehandlat. Skulle rättelse beviljas behöver kontrollavgiften inte betalas.

Sidan uppdaterades senast: