Trafikregler och säkerhet

Alla regler för hur vi ska uppträda och parkera i trafiken finns i Trafikförordningen. De reglerna är generella och gäller i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter som bara gäller för Gislaveds kommun.

Lokala trafikföreskrifter finns för att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken samt för att undvika besvär för kringboende. Lokala trafikföreskrifter är regler som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats.

De lokala trafikföreskrifterna finns publicerade på Transportstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Gislaveds kommun arbetar också med den fysiska miljön för att öka trafiksäkerheten. Åtgärder kan till exempel vara:

  • utbyggnad och förbättring av gång- och cykelvägsnätet.
  • upphöjningar, avsmalningar och bättre belysning vid övergångsställen och passager.
  • hastighetssäkring av gator och vägar. 

TRAFIKSÄKERHET

Här kan du ta del av aktuella trafiksäkerhetsarbeten:

Sidan uppdaterades senast: