Gatusopning 2019

Sopning av gång och cykelvägar påbörjades under vecka 12. Det är de prioriterade cykelvägarna samt intrimmnig av maskinparken som görs först.

Den allmänna gatusopningen av kommunens gator startar den 1 april (vecka 14). Turordningen för sopning i norra delen är Gislaved/Anderstorp och därefter Hestra. I södra delen börjar vi i Smålandsstenar, Burseryd och därefter Reftele och Tallberga, Broaryd, Skeppshult. Sopningen beräknas pågå i cirka 9 veckor.

Fastighetsägare uppmanas att sopa grus och sand från gångbanan och veck, ut i gatan innan sopning sker. Undvik att parkera på gatorna.

Läs mer om regler om gångbanerenhållningPDF

Beräknad tidsåtgång per samhälle

 

Smålandsstenar

ca 4 veckor

Burseryd

ca 1 vecka

Reftele och Tallberga

ca 1 vecka

Broaryd och Skeppshult

ca 3 dagar

Gislaved

ca 5 veckor

Anderstorp

ca 3 veckor

Hestra

ca 1 vecka

 

Beroende på att det kan förekomma regn, snö eller frost går det inte att sopa alla dagar och inte heller att börja för tidigt på dagen varför viss förskjutning av tid kan ske.

På gång- och cykelvägar samt vissa samhällsgator kommer sopningen att starta tidigare, men den allmänna sopningen kommer ske enligt ovanstående.

Sidan uppdaterades senast: 2019-03-27