Gräva, schakta: tillstånd

För att få gräva i allmän platsmark krävs tillstånd från handläggare på tekniska kontoret.

Sökande som vill lägga ny ledning eller utföra arbete på redan anlagd ledning på allmän platsmark ska ansöka om grävtillstånd minst två veckor innan arbetet påbörjas.

Vid skada på ledning som kräver omedelbar åtgärd ska ansökan om grävtillstånd skickas in i efterhand till tekniska kontoret.

Ladda ner blankett för ansökan om grävtillstånd.PDF

Sidan uppdaterades senast: 2018-03-16