Hastighet i tätort

40 km/tim i Gislaveds kommuns tätorter


Inom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. Anledning till denna begränsning är kommunens strävan att uppnå en ökad trafiksäkerhet, bättre miljö och mindre buller i bostadsområden.

Där det förekommer blandtrafik prioriteras de oskyddade trafikanterna.

Låg hastighet är en förutsättning för att antalet olyckor inom tätorter ska minskas och att konsekvenserna av de som ändå inträffar blir mindre allvarliga.

På genomfartssträckor och inom vissa industriområden är den högsta tillåtna hastigheten 60 kilometer i timmen.

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-24