Föreningsportal

Fritid- och folkhälsoförvaltningen och kulturförvaltningen har ett system för hantering av alla bidragsansökningar för bidragsberättigade föreningar.

Inloggning till Föreningsportalen

Inloggning i föreningsportalen sker med hjälp av mobilt BankID. För att få tillgång till föreningsportalen krävs att föreningen är bidragsberättigad samt har lämnat in en fullmakt.

Söka bidrag

Alla bidragsansökningar ska ske i föreningsportalen. Beroende på typ av förening, varierar det vilka bidrag föreningen har möjlighet att ansöka om.Sidan uppdaterades senast: