Närvaroregistrering

Föreningar som söker aktivitetsbidrag från kommunen måste hantera sin närvaroregistrering digitalt. Alla föreningar som söker aktivitetsbidrag från kommunen, ska från och med 2019 registrera närvaro digitalt.

Hantering av närvaro

Föreningar som får bidrag utifrån verksamhetens omfattning, ska närvaroregistrera i Fritid-och folkhälsoförvaltningens Föreningsportal.

Idrottsföreningar

För de föreningar som använder IdrottOnline (IOL) eller annat digitalt program som är kompatibelt med IOL, gäller att registrerad närvaro slutförs i IOL.

Manual för hur kommunfil skapas hos IdrottOnline Länk till annan webbplats.

Övriga föreningar

Inloggning

Föreningsportalen kräver inloggning med BankID. Det innebär att varje bidragsberättigad förening ska utse en/ eller flera föreningsadministratörer som ansvara för bidragsansökningar och övriga uppgifter i föreningsportalen. Fullmakt ansöks via blankett, kontakta kommunen för att få tillgång till blanketten.

Utsedd föreningsperson loggar in i föreningsportalen med hjälp av mobilt BankID och via den egna föreningssidan kan föreningen sedan enkelt följa sina bidragsärenden och hantera de olika funktionerna. En förening kan ha en eller flera föreningsadministratörer och samtliga måste ha tillgång till mobilt BankID.

Sidan uppdaterades senast: