Kanotled - tips och regler att ta hänsyn till

Se det vilda utan att störa

Kanoten går tyst och det är lätt att komma för nära häckande fåglar på öar och utmed stränder. Var extra försiktig under vår och sommar när fåglarna ligger på ägg eller har ungar. Om föräldrarna skräms från boet eller fågelkullarna splittras kan ungarna få svårt att klara sig. 

Var uppmärksam

Hetsa inte fågelkullar framför kanoten, särskilt i smala vattendrag. Utan skyddande strandvegetation är risken stor att kullarna sprids. Stanna upp och låt fåglarna hinna undan.

Skyddad natur

Utmed leden finns naturreservaten Ettö, Värö och Villstad. På dessa platser gäller särskilda regler. Var rädd om naturen, det är förbjudet att hugga ned träd!

Lämna rastplatsen utan spår

Övernatta i första hand på iordningställda rastplatser, där vi har bland annat vindskydd, grillplats, toalett och soptunna.

Eldning

Elda aldrig om det är minsta fara för brand. Om du har eldat - släck ordentligt med vatten. Ta bort eventuella spår.

Allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden. Våra grillplatser på rastplatserna är godkända för eldning även när det är eldningsförbud.

Mer information och brandriskprognos hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hundar

Hundar får medfölja i naturen, men under tiden 1 mars - 20 augusti får den inte springa lös i skog och mark.

Sidan uppdaterades senast: